Prawo i postępowanie cywilne i administracyjne

 • Sporządzanie pisma procesowych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Reprezentacja klientów przed sądem w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • Sporządzanie pozwu o zapłatę,
 • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie dowodu,
 • Sporządzanie wniosków o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • Sporządzanie wniosków o ustawienie służebności przesyłu,
 • Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i uzyskiwaniem odszkodowań na rzecz Klientów,
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.