Drogi publiczne

Kancelaria Radcy prawnego w Tarnowie-radca prawny piotr kopeć
Oferuje kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie:

 • Decyzje lokalizacyjne
  • Obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogi publicznej,
  • Obiekty budowlane.
 • Decyzje na zajęcie pasa drogowego,
  • Roboty drogowe,
  • Prace w pasie drogi publicznej,
  • Targowiska,
  • Stoiska handlowe,
  • Kiosk handlowy,
  • Sezonowe ogródki gastronomiczne,
  • Całoroczne ogródki gastronomiczne
 • Awaryjne zajęcie pasa drogowego,
 • Infrastruktura na drogach publicznych,
 • Wnioski w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Postępowania w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Odwołania i skargi w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 • Roboty w pasie drogi publicznej.
 • Odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządców dróg publicznych.
 • Sporządzanie I opiniowanie umów w trybie art 16 ustawy o drogach publicznych.
 • Reprezentacja przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.