Obrona w sprawach karnych

Oferujemy usługi obejmujące głównie:

 Zakres spraw karnych

w postępowaniu przygotowawczym – w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez:

  • policję, prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości;

  • w postępowaniu sądowym – obrona przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, Sądem Najwyższym;

  • w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – sporządzam m.in. wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o udzielenie przerwy w karze, wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

W ramach świadczonych usług:

  • udzielamy porad prawnych w zakresie prawa karnego, wykonawczego, postępowania karnego;

  • reprezentuję klientów w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego);

  • sporządzam pisma procesowe, wnioski dowodowe, prywatne akty oskarżenia, apelacje i kasacje.

W sprawach pilnych, wymagających niezwłocznego działania, w szczególności, w przypadku zatrzymania, tymczasowego aresztowania, proszę o natychmiastowy kontakt na numer telefonu 603-340-715

Pamiętaj jestem dostępny całodobowo

Tel. 603-340-715

Masz prawo skorzystać z pomocy prawnej w momencie, gdy nastąpi zatrzymanie przez policję. To wsparcie powinno nastąpić niezwłocznie dla dobra osoby zatrzymanej. Pomoc prawna podczas zatrzymania to szansa na skuteczniejszą obronę.

Pamiętaj jestem dla Ciebie dostępny – natychmiast, w najszybszym możliwym czasie, osobiście i telefonicznie      603-340-715.