SPRAWY RODZINNE

Zakres spraw rodzinnych, którymi zajmujemy się na co dzień jest dość szeroki. Do tej kategorii usług przypisujemy nie tylko kwestie związane z małżeństwem i rodzicielstwem, ale także procedury spadkowe. Wielokrotnie już prowadziliśmy tego typu postępowania i zdajemy sobie sprawę z tego, że wymagają one nie tylko przygotowania merytorycznego, ale także zrozumienia i wsparcia naszych Klientów.

Małżeńskie ustroje majątkowe

Doradzamy naszym Klientów w zakresie związanym z zawieraniem umów majątkowych małżeńskich – zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie. Również po ustaniu wspólności majątkowej, czy małżeństwa wspieramy naszych Klientów m.in. w sprawach o podział majątku wspólnego.

Sprawy alimentacyjne

Bardzo często spotykamy się ze sprawami związanymi z obowiązkiem alimentacyjnym. Doradzamy zarówno osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, jak i zobowiązanym do ich uiszczania. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących orzeczenia alimentów, negocjujemy ich wysokość, a także podejmujemy działania zmierzające do ich wyegzekwowania.

Postępowania o rozwód i separację

Zdajemy sobie sprawę z delikatnego charakteru spraw rodzinnych, szczególnie, kiedy w grę wchodzi zakończenie małżeństwa. Postępowania takie bardzo często wzbudzają w małżonkach silne emocje. Opiekujemy się naszymi Klientami już od pierwszego spotkania i wspieramy ich nie tylko merytoryczną wiedzą prawniczą, ale staramy się być dla nich oparciem.

Opieka nad dziećmi

Sprawy rodzinne często wiążą się także z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Wspieramy naszych Klientów w tych trudnych postępowaniach. Negocjujemy warunki porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, przygotowujemy odpowiednie dokumenty. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej.

Spadki

Oferujemy pełną obsługę prawną w postępowaniach o nabycie spadku na podstawie ustawy, czy testamentu. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i jego zabezpieczenie, ale także o dział spadku, wykonanie zapisów testamentowych, czy też roszczeń o zachowek. Reprezentujemy Klientów także w postępowaniach mediacyjnych związanych ze spadkiem. Doradzamy także w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia.